constant dullaart

PART I: Research and Practices

Mila van der Weide (LIMA) : What Net Art Needs From Documentation: Examining Arthost
Mila van der Weide / on behalf of Rachel Somers Miles : The Importance of Digital Art Distribution
Sylvia van Schaik (RCE) : Mediakunst.net
Ernst Van Velzen (Eye Filmmuseum) & Wiel Seuskens (LIMA) : A Case Study from LIMA and Eye Filmmuseum: Mixing Video Art and Film Together in One Digital Storage Facility?
Dragan Espenschied (Rhizome) : Remote Browsers

De (on)mogelijkheid van een leger - Sanneke Huisman

Vanaf de jaren zestig maken kunstenaars als Hans Haacke en Daniel Buren, en later ook Andrea Fraser, het bekritiseren van de kunstwereld tot onderwerp van hun werk. Onder de noemer institutionele kritiek leggen deze kunstenaars de machtsstructuren van het instituut bloot. Bijzonder is daarbij dat zij niet van buitenaf aanwijzen waar de schoen wringt, maar zichzelf onderdeel maken van het systeem, en vanuit deze insiders-positie opereren. De werkwijze van de Nederlandse digitale kunstenaar Constant Dullaart vertoont overeenkomsten met deze kunststroming.

Subscribe to RSS - constant dullaart