Opslag

Omdat de technologie razendsnel voortschrijdt is het niet realistisch te verwachten dat elke kunstenaar, elk museum en elke academie voor ieder nieuw medium de juiste duurzame aanpak ontwikkelt. Dit kunt u bij LIMA uitbesteden. 

De analoge en digitale mediakunstwerken worden bij LIMA onder optimale omstandigheden bewaard. De banden en schijven worden in geconditioneerde ruimtes opgeslagen, de files, slaan we in tweevoud op servers op. De integriteit van de dragers en files wordt regelmatig gecontroleerd, waardoor  gedigitaliseerde en in het e-depot opgeslagen mediakunstwerken beschikbaar blijven voor toekomstige presentatie. 

De kosten voor opslag van banden bedragen ongeveer 30 euro per jaar. De opslag van files kost 0,15 euro per minuut per materiaal op harddisk en LTO. Het opnemen van een nieuw werk bestaat uit het invoeren van alle data, een technische check, het schrijven naar de server in archief- en vertoningsformaat, en de opslag op LTO. De kosten daarvoor zijn eenmalig 50 euro.

Contact Storage: Wiel Seuskens

Door opslag van de werken in ons e-depot zijn mediakunstwerken nu en in de toekomst beschikbaar voor onderzoek, screenings en tentoonstellingen. LIMA levert daarvoor de technische afhandeling. Zo kunt u bruikleenaanvragen en uw aanvragen voor tentoonstellingen bij LIMA uitbesteden. In overleg met de eigenaar en vertoner verrichten wij de technische afhandeling inclusief het overleg over de vertoningswijze. 

De handelingskosten voor bruiklenen, screenings en tentoonstellingen zijn 25 euro per werk. Het maken en uitleveren van de files en DVD's kost 25 euro per titel, exclusief normvertaling (naar andere formaten) en specifieke editing. Bovendien kunt u door LIMA uw kunstwerken, of een selectie daarvan, voor onderzoek laten aanbieden via de LIMA online catalogus.

Contact Files: Kees Fopma