Documentatie

De termen documenteren en documentatie komen van het Latijnse woord docere, wat 'leren, laten zien (tonen) en informeren' betekent.  Het is dus zowel een instructief als cognitief proces, ook wel geformuleerd als een 'demonstratie of instructie van een bepaald principe of idee'. Documentatie is van cruciaal belang voor het reconstrueren, onderzoeken, archiveren en conserveren van mediakunst.

Bij conservering wordt het kunstwerk zo goed mogelijk in de originele staat behouden. De inhoud, betekenis en context van het werk en een beschrijving van de acties die nodig zijn om het werk te kunnen bewaren, worden gedocumenteerd.  Bij mediakunstwerken volstaat het niet de gebruikte objecten te tonen en te beschrijven; men moet het kunstwerk in een context plaatsen en zien.  Om over ongeveer vijftig jaar het belang en de betekenis van het werk in zijn tijd te kunnen achterhalen, zijn de documenten in de vorm van teksten, video's, screenshots, foto’s en handleidingen van groot belang.

Documentatie is veelal dat wat blijft bestaan als het werk voorbij is en niet behouden blijft, en is ook dat op basis waarvan een werk opnieuw geïnstalleerd of uitgevoerd wordt. Dit geldt zeker bij performances en netart, maar ook voor de vele mediakunstwerken met een interactief of event-based karakter die geproduceerd en gepresenteerd maar zelden gecollectioneerd worden. Er zijn verschillende mogelijkheden en manieren om deze projecten en werken te documenteren. De vraag wat er precies gedocumenteerd moet worden, en in welk stadium, is daabij van groot belang. LIMA gaat op het gebied van documentatie proactief te werk. De ontwikkeling van een platform en informatiearchitectuur die het delen en de hergebruik van de documentatie mogelijk maakt, is in dit geval mintens net zo belangrijk. Deze  sluit idealiter aan bij de interdisciplinaire werkpraktijk van veel makers en geeft ruimte voor participatie en dialoog. Dit maakt het documenteren tot een wezenlijk ander proces dan voorheen het geval was, waarbij een werk pas achteraf werd gedocumenteerd. 

Wat kunnen wij u bieden?

  • LIMA is gespecialiseerd in de archivering en documentatie van mediakunsten, en weet als geen ander welke metadata van belang zijn. We maken hierbij gebruik van de GAMA trefwoorden. 

  • LIMA maakt videoregistraties en configuraties van media installaties en ontwikkelt technische handleidingen voor de distributie van haar collectie. 

  • LIMA beschrijft mediakunst installaties en born digital art aan de hand van richtlijnen die zijn ontwikkeld in samenwerking met onder andere SBMK, Tate en INCCA.

  • LIMA ontwikkelt best practices voor de documentatie van digitale kunst.

  • LIMA voert casestudies uit om de bestaande tools voor documentatie te evalueren en geschikt te maken voor digitale kunst.

  • LIMA verzorgt kennisdeling door middel van  training en publicatie voor studenten, makers en collectiebeheerders.

  • LIMA is een schakelpunt tussen internationaal en Nederlands onderzoek op het gebied van archivering en documentatie van digitale kunst.

Contact Documentatie: Gaby Wijers