Vacature | Penningmeester Raad van Toezicht

28/10/2021
Blog post

Vacature | Penningmeester Raad van Toezicht

Over LIMA
LIMA is het expertisecentrum voor media- en digitale kunst in Nederland. Wij conserveren, distribueren, presenteren en onderzoeken. Instellingen in Nederland en daarbuiten vertrouwen op onze expertise. Zo besteden o.a. de Appel, Bonnefanten Museum, Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), Rijksakademie, Museum Boijmans Van Beuningen en dertig andere instellingen en verzamelaars het conserveren van hun mediakunstcollecties deels uit bij LIMA. 
LIMA vertegenwoordigd en ondersteund een indrukwekkende en diverse selectie van gevestigde kunstenaars en nieuwe talenten van wie het werk samen onze collectie vormt. In opdracht van de kunstenaars distribueren en promoten wij hun werk. Festivals, musea en instellingen wereldwijd zijn onze klanten. Om als toonaangevend expertisecentrum altijd een stap vooruit te zijn op het gebied van conservering en distributie hebben wij ook een belangrijke rol als onderzoeker en pleitbezorger. Aanvullend organiseren wij evenementen die relevant zijn voor ons werk en de internationale community.

Wij zoeken op korte termijn naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht met als functie penningmeester

Profiel Lid Raad van Toezicht LIMA:
 • Heeft affiniteit met de doelstelling van LIMA en binding en affiniteit met (digitale) kunst en cultuur- en/of erfgoedsector en bij voorkeur een visie op lange termijn beleid;
 • Heeft brede culturele belangstelling, helikopterview en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
• Bezit algemene bestuurlijke en zakelijke kwaliteiten en verwante ervaring;
• Beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• Bezit het vermogen om het beleid van LIMA en het functioneren van de organisatie te toetsen;
• Is integer, discreet en onafhankelijk, zonder zakelijk belang;
• Is beschikbaar voor de vergaderingen van het bestuur (ca. 4 keer per jaar) en incidenteel overleg en heeft de bereidheid deze terdege voor te bereiden. 

Specifiek profiel Penningmeester:
• Heeft een academisch werk- en denkniveau;
• Is de vertegenwoordiger van het aandachtsgebied ‘(cultureel) ondernemerschap’ binnen de Raad van toezicht;
Heeft ervaring in het maken van financieel jaarverslag, denken in verdienmodellen, meedenken met de bedrijfsmatige organisatiedoelstellingen;
• Werkervaring binnen financiële aspecten van de culturele sector (beeldende kunst of creatieve industrie) als zakelijk leider;
• Beschikt over de persoonlijkheid en financiële achtergrond om een klankbord te zijn en advies te kunnen geven aan de zakelijk leider en directeur/bestuurder en zal een actieve een raadgevende rol vervullen bij financiële besluitvorming van directeur/bestuurder;
• Heeft financieel inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van Raad van toezicht en de directeur/bestuurder;
• Beschikt over kennis en ervaring over het werven van financiële middelen uit diverse subsidies, fondsen en/of particulieren en het bedrijfsleven;
• Heeft de eigenschappen en uitstraling om zo nodig,, ook incidenteel extern een rol voor de stichting te vervullen;
• Beschikt over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en een breed netwerk;
• Is bekend met de Code Cultural Governance. 

Honorering 
De functie van penningmeester is een onbezoldigde functie.

Note
Wij streven ernaar een diverse en inclusieve organisatie te zijn. Zowel in de samenstelling van ons team als van de Raad van toezicht. Wij geloven dat onze organisatie het verste komt wanneer er zoveel mogelijke mensen met verschillende achtergronden, kennis en expertise zich betrokken voelen en in willen zetten voor LIMA.

Meer informatie 
Heeft u vragen naar deze functie of de procedure, neem dan contact op met: Gaby Wijers, directeur/bestuurder via e-mail gabywijers@li-ma.nl

Interesse?
Stuur motivatie en cv naar onze zakelijke leider Vevi van der Vliet via vevivandervliet@li-ma.nl o.v.v. Penningmeester raad van Toezicht.