The City as Performative Object

23/06/2020 to 01/07/2020
Blog post

Voor Nederlands scroll naar beneden

We are happy to invite you to register for the workshop programme The City as Performative Object by artist duo Esther Polak and Ivar van Bekkum in cooperation with LIMA.

The lockdown has changed the way people move around the city. This change is the object of the study of the workshop programme The City as Performative Object. During the various online workshop sessions with a focus on Amsterdam, the following question will be addressed and explored through artistic practical experiments (indoors and outdoors on the street, individually or in duos or trios): is our environment determined by the movements of ourselves and things around us? Participants can join through fieldwork both indoors and outdoors and will in any case strictly adhere to the RIVM guidelines. These guidelines form the core of the research: what influence do those have on the mobility and performativity of (urban) space?
 
The online workshop program led by Esther Polak and Ivar van Bekkum consists of four online meetings: three evenings and one morning, including theory, special films, a conversation with two of the filmmakers, discussion and exchange. The working method has a theoretical basis and discusses, among other things, the theory of performativity of the American philosopher and gender theorist Judith Butler. In addition, there are a number of practical experiments where discussed ideas about movement will be tested, specifically in view of the limitations that characterize our current daily life. The final part of the workshop programme is part of LIMA's online programme as part of The City as Performative Object.
 
Program
Meeting 1: online - Tuesday June 23, 19:30 - 21:30
Meeting 2: online - Thursday 25 June 19:30 - 21:30
Meeting 3: online - Saturday June 27 from 10:00 to 13:00
Meeting 4: online - Monday June 29 19:30 - 21:30
Final program LIMA online - Wednesday 1 July 20:00 - 21:30
*Language of the workshops: preferably Dutch, otherwise English.
detailed program link

 
For whom?
For everyone (citizens, artists, students, researchers, writers) with an interest in mobility, performativity, movement and urban space. The workshop mainly focuses on Amsterdam. However, participants at other locations are also very welcome. A maximum of 15 people can take part in the workshop.
 
Costs
The costs for the complete online workshop program are € 29 incl. VAT and will be charged through an invoice.
 
About PolakVanBekkum
Esther Polak and Ivar van Bekkum have been working together since 2010 under the name PolakVanBekkum. Esther Polak is trained in visual arts and painting at the Rijksacademie in Amsterdam. Ivar van Bekkum is trained as a journalist. Since 2002, their work has mainly focused on landscape, mobility and movement. They see the city and the world as made up of tracks and are interested in different types of movements and the way in which those are categorized (cycling, walking, driving).
More information: www.polakvanbekkum.com 
 
LIMA Online program
Wednesday 1 July 8.00 pm: The City as Performative Object
With contributions from Esther Polak, Ivar van Bekkum, Martijn Veldhoen and Giovanni Giaretta moderated by Sanneke Huisman. During the online event works by Lydia Schouten (Animal Space, 1987), Douwe Dijkstra (Green Screen Gringo, 2016), Giovanni Giaretta (An inaccurate distance, 2014) and Martijn Veldhoen (Time and Place, a talk with my mom, 2014 ) will be screened. 
 
More information: www.li-ma.nl/lima/article/lima-online 

 

The City as Performative Object has been made possible by Snelloket of the AFK

 

SIGN UP FOR THE WORKSHOP HERE
 
To sign up for the workshop, please send an email to maijajussila@li-ma.nl with The City as Performative Object in the subject line. Please include your full name as well as in the text of the email.

 

NL

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de online workshop The City as Performative Object van kunstenaarsduo Esther Polak en Ivar van Bekkum (PolakVanBekkum) in samenwerking met LIMA. 
 
Door de lockdown is de manier waarop mensen zich door de stad bewegen veranderd. Deze verandering is het onderwerp van de workshop The City as Performative Object. Tijdens  vier online workshopsessies met de focus op Amsterdam zal door middel van artistieke praktische experimenten (individueel of in duo’s of trio’s) ingegaan worden op de vraag: is onze omgeving bepaald door de bewegingen van onszelf en de dingen om ons heen?  Deelnemers kunnen het veldwerk zowel binnenshuis als buiten uitvoeren en zullen zich in ieder geval strikt houden aan de RIVM richtlijnen. Deze vormen juist de kern van het onderzoek: welke invloed hebben de richtlijnen op de mobiliteit en de performativiteit van de (stedelijke) ruimte?
 
Het workshopprogramma onder leiding van Esther Polak en Ivar van Bekkum bestaat uit vier online bijeenkomsten: drie avonden en één ochtend met theorie, bijzondere films, een gesprek met twee van de filmmakers, discussie en uitwisseling. De werkmethode heeft een theoretisch basis en gaat onder meer in op de theorie over performativiteit van de Amerikaanse filosoof Judith Butler. Daarnaast zijn er een aantal praktijk experimenten waar besproken ideeën over beweging getest worden, specifiek met het oog op de beperkingen die ons huidige dagelijkse leven kenmerken. De afsluitende uitzending van het workshop programma is onderdeel van LIMA’s online programma


Programma
Bijeenkomst 1: online - Dinsdag 23 juni 19:30 - 21:30
Bijeenkomst 2: online - Donderdag 25 juni 19:30- 21:30
Bijeenkomst 3: online - Zaterdag 27 juni 10:00-13:00
Bijeenkomst 4: online - Maandag 29 juni 19:30- 21:30
Afsluitend programma LIMA online - Woensdag 1 juli 20:00 - 21:30
*Voertaal workshops: bij voorkeur Nederlands, anders Engels.
voor meer details van het programma klik hier

Voor wie?

Voor iedereen (burgers, kunstenaars, studenten, onderzoekers, schrijvers) met een interesse in mobiliteit, performativiteit, beweging en de stedelijke ruimte. De workshop richt zich voornamelijk op Amsterdam. Deelnemers op andere locaties zijn echter ook van harte welkom. Er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen aan de workshop.

Kosten
De kosten voor het complete online workshop programma zijn €29 incl. BTW en zullen in rekening worden gebracht door middel een factuur. 
 
Over PolakVanBekkum
Esther Polak en Ivar van Bekkum werken sinds 2010 samen onder de naam PolakVanBekkum. Esther Polak is opgeleid in beeldende kunst en schilderen aan de Rijksacademie in Amsterdam. Ivar van Bekkum is opgeleid als journalist. Sinds 2002 focust hun werk zich met name op landschap, mobiliteit en beweging. Ze zien de stad en de wereld als opgebouwd uit sporen en zijn geïnteresseerd in verschillende soorten bewegingen en de manier waarop deze worden gecategoriseerd (fietsen, lopen, autorijden). 
Meer informatie: www.polakvanbekkum.com 

LIMA Online programma
Woensdag 1 juli 20.00 uur: The City as Performative Object
Met bijdragen van Esther Polak, Ivar van Bekkum, Martijn Veldhoen en Giovanni Giaretta gemodereerd door Sanneke Huisman. Tijdens het online event zullen werken van Lydia Schouten (Animal Space, 1987), Douwe Dijkstra (Green Screen Gringo, 2016), Giovanni Giaretta (An inaccurate distance, 2014) en Martijn Veldhoen (Time and Place, a talk with my mom, 2014) worden getoond. 


Meer informatie: www.li-ma.nl/lima/article/lima-online 

The City as Performative Object is mogelijk gemaakt door het Snelloket van het AFK. 

MELD JE HIER AAN VOOR DE WORKSHOP
 
Om je aan te melden voor de workshop, stuur een e-mail naar maijajussila@li-ma.nl met The City As Performative Object in de onderwerpregel.