Broersen & Lukács - Establishing Eden (NZ/NL, 2016)

Viewpoints

Middels het programma Viewpoints werden in 2016 kunstenaars die door LIMA worden ondersteund in contact gebracht met curatoren en experts om kennis over praktische aspecten van de presentatie en distributiepraktijk van mediakunst te ontwikkelen.
 
Er werden twee semi-publieke presentatie- en discussiebijeenkomsten georganiseerd (september en december) waarin aandacht werd besteed aan ‘Auteurschap & Authenticiteit’ en ‘De internationale presentatie praktijk’. Enkele geselecteerde gasten werden uitgenodigd om een presentatie te verzorgen aan de hand van de  aangegeven thema's. LIMA speelde met deze actuele kwesties in op de behoefte van de kunstenaar:
 
  • Wie is de auteur, en van wat, in ons copy- paste digitale landschap?
  • Hoe werkt de digitale kunstenaar, binnen welke actuele praktijk en context?
  • Hoe gaat de digitale kunstenaar om met de duurzaamheid en houdbaarheid van zijn werk en archief?
  • Hoe presenteren we digitale kunst (ook) in de toekomst?
Alle kunstenaars waar LIMA actief mee samenwerkt werden voor de bijeenkomst uitgenodigd. Ook studenten van de kunstacademies en andere geïnteresseerde curatoren en kunstenaars waren welkom op uitnodiging. Aan de hand van de twee centraal gestelde kwesties werd gesproken over de vraag hoe nieuwe werken te ontwikkelen en presenteren - nu en in de toekomst. Deze kwesties werden besproken vanuit de positie van de kunstenaar, de curator, het publiek en het werk zelf. Er was volop ruimte voor vragen en discussie.
 
Download hier de verslagen van beide bijeenkomsten:
 
LIMA zal de bijeenkomsten de komende jaren voortzetten binnen het programma talentontwikkeling.
 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief (zie onderaan de pagina) en houd de website en de Facebookpagina in de gaten voor informatie en updates.
 
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door SEC - Stichting Educatie en Cultuur en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.