Steun Digitaal Talent

LIMA is het platform voor digitale kunst gevestigd in Amsterdam. Wij geven mediakunstenaars ruim baan en ondersteunen hen wereldwijd in de presentatie en promotie van hun werk. Jaarlijks selecteren wij het werk van beloftevolle kunstenaars. Zowel jonge als ervaren makers worden door LIMA ondersteund in het maken van een volgende stap: van het internationaal vertonen van het werk tot professionele begeleiding bij de productie van nieuw werk. Uw steun helpt ons dit mogelijk te maken.

LIMA ondersteunt digitale kunst in de volle breedte, en biedt alles op het gebied van digitale kunst op één plek. Van conservering, documentatie en onderzoek, tot distributie en productie. LIMA vertrouwt op uw loyaliteit en dankt u voor uw gift.

- Gaby Wijers, algemeen directeur

Bekijk hieronder drie korte interviews met makers die reeds door LIMA worden ondersteund!

 

 

Wat kunt u doen?
LIMA investeert in digitaal talent. U kunt LIMA helpen bij het ondersteunen van deze kunstenaars met een bijdrage van minimaal €1.000 per jaar voor een periode van vijf jaar. U kunt zich schriftelijk aanmelden en LIMA machtigen via dit formulier. Het formulier kunt u downloaden en ingevuld opsturen naar Stichting LIMA.

Als donateur krijgt u een uitnodiging voor onze jaarlijkse donateursavond waarin een exclusieve preview wordt gegeven van de recent verworven digitale kunstwerken, in het bijzijn van de kunstenaars.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met directeur Gaby Wijers:
gabywijers@li-ma.nl of 020-3892030

ANBI
LIMA staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daardoor is LIMA vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan LIMA. Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Het ministerie van Financiën wil daarmee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren voor een periode van vijf jaar.

Een opvallende fiscale maatregel is de invoering van een multiplier op giften aan cultuur. U mag uw gift aan LIMA met een multiplier van 25% verhogen. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld voor een periodieke gift: u schenkt de komende vijf jaar 1.000 euro per jaar. Uw aftrekpost is per jaar 1,25 x 1.000 euro = 1.250 euro. Fiscale teruggave bij het 52%-tarief bedraagt 650 euro, en u betaalt in feite 350 euro. Bij het 42%-tarief betaalt u 475 euro en bij het 33%-tarief 587,50 euro.

Met ingang van 1 januari 2014 moeten Algemeen nut beogende instellingen diverse gegevens openbaar maken via een internetsite.

Download hier onze jaarverslagen 2013, 2014 en 2015, alsmede onze ANBI-informatie