De (on)mogelijkheid van een leger - Sanneke Huisman

Vanaf de jaren zestig maken kunstenaars als Hans Haacke en Daniel Buren, en later ook Andrea Fraser, het bekritiseren van de kunstwereld tot onderwerp van hun werk. Onder de noemer institutionele kritiek leggen deze kunstenaars de machtsstructuren van het instituut bloot. Bijzonder is daarbij dat zij niet van buitenaf aanwijzen waar de schoen wringt, maar zichzelf onderdeel maken van het systeem, en vanuit deze insiders-positie opereren. De werkwijze van de Nederlandse digitale kunstenaar Constant Dullaart vertoont overeenkomsten met deze kunststroming. Dullaart verlegt de praktijk echter van het instituut naar een domein dat nog politieker is: het internet. 

Lees de hele tekst van Sanneke Huisman over Constant Dullaart's Possibility of an Army hier.