Vacature: zakelijk leider

15/01/2019
Blog post

LIMA
LIMA is hét platform in Nederland voor digitale kunst waar nieuwe technologieën, wetenschap, digitale cultuur en kunst worden getoond, waar de discipline actief wordt bevraagd en waar wordt gereflecteerd op het veld en de positie ervan in de maatschappij. Wij vertegenwoordigen kunstenaars en ondersteunen hen in de presentatie en ontwikkeling van nieuw werk. Tegelijkertijd koesteren wij het ‘geheugen’ van de Nederlandse mediakunst met onze digital repository en conserveringsdiensten. LIMA is internationaal pionier en expertisecentrum op het gebied van archivering, conservering en distributie voor mediakunst. LIMA onderzoekt en ontwikkelt in samenwerking met musea, kunstenaars, academies en universiteiten, diensten en tools voor makers en afnemers én methoden en gedrag om op een reflectieve en duurzame manier om te gaan met digitale kunst. Onze aanpak is baanbrekend, uniek en verankerd in een groot (inter-)nationaal multidisciplinair netwerk.
LIMA is een kleine, actieve organisatie, waarin we distribueren en conserveren, en ook produceren en presenteren. Wij zoeken naar verrassende en vernieuwende manieren om bezoekers bij onze diensten en programmering te betrekken.
LIMA wordt o.a. ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. LIMA is gevestigd op het WG-terrein in Amsterdam

We zoeken
Een zakelijk leider die gezamenlijk met algemeen directeur Gaby Wijers het gezicht van LIMA vormt, mede de nieuwe organisatiestructuur vormgeeft en die daarbij de bestaande activiteiten op een financieel gezonde en efficiënte wijze beheert. Een enthousiaste multi-tasker, die meerdere zakelijke aspecten soepel kan combineren, die kansen signaleert en creëert, uitdagingen voortvarend te lijf gaat en daarbij de stip op de horizon niet uit het oog verliest. Een optimistische en verbindende kracht om mede leiding te geven aan een betrokken team van professionals.

De zakelijk leider Is verantwoordelijk voor het zakelijk beleid en het financiële beheer van de organisatie, waarbij de administratie in handen is van een extern bureau.
Stelt op basis van de door de Raad van Toezicht bestuur goedgekeurde beleidsplannen, begrotingen op, bewaakt de budgetten en verzorgt op kwartaalbasis management rapportages.
Is belast met fondsenwerving, financiële afhandeling en verantwoording van de subsidies van de publieke en private fondsen.
Maakt heldere financiële afspraken met partners, medewerkers en legt die vast in overeenkomsten.
Onderhoudt samen met de algemeen directeur de contacten en het relatienetwerk van LIMA.

Je profiel
Jij bent ervaren als zakelijk leider en je hebt een hart voor de (digitale) beeldende kunst. Je bent precies en kunt snel schakelen. Je hebt een uitgebreid netwerk in de culturele wereld, zowel in Amsterdam, landelijk als internationaal en je bent goed op de hoogte met de structuur en het beleid van de publieke en private fondsen. Ook technologie en wetenschap hebben meer dan gemiddeld je belangstelling. Je beheerst het Nederlands en Engels perfect.
Salaris: nader overeen te komen en afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Inlichtingen bij Gaby Wijers op telefoonnr. 020 389 20 30.

Stuur je C.V. en motivatie naar Gaby Wijers: gabywijers@li-ma.nl.
Deadline 3 februari 2019.
Aanvang werkzaamheden vanaf april 2019 of in onderling overleg.
Voor meer informatie over de organisatie zie http://www.li-ma.nl/site/about.

Image: Yvonne Oerlemans, Brains, 1990.